Privacy Policy

Privacy Policy

Inleiding
Hoorservice Schram gaat zo zorgvuldig mogelijk om uw privacy. Wij hebben echter wettelijke verplichtingen omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

In ons privacybeleid kunt u vinden welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. Ons privacybeleid geldt voor alle manieren waarop u contact heeft met ons (winkel, bezoek en gebruik website, telefonisch, e-mail etc.)

Wij verzoeken u ons Privacybeleid aandachtig te lezen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, geeft u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacybeleid.

Voor vragen over het privacybeleid kunt u contact opnemen met ons via:

Hoorservice Schram
Groot Ypelaardreef 169
4834 HC Breda
Tel.: 076-5649706
e-mail: [email protected]

Verzamelen en verwerken persoonsgegevens
Het privacybeleid geldt voor zowel de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in onze praktijk, als de persoonsgegevens die u via het contactformulier op onze website met ons deelt. Daarnaast kunnen het persoonsgegevens zijn waar wij om vragen wanneer u een informatie aanvraag bij ons doet of gebruik maakt van onze diensten. Bepaalde persoonsgegevens worden u gevraagd om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals persoonsgegevens die betrekking hebben op de zorgverzekering.

De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken zijn:

Wij vragen uw toestemming voor deze persoonsgegevens en om deze te mogen verwerken. Zowel de toestemming als de verwerking en opslag van de persoonsgegevens kunnen op papier en/of digitaal gebeuren en zijn ten alle tijden beveiligd.

Verwerking en bewaren
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

Voor eventuele andere doeleinde wordt nadrukkelijk uw toestemming gevraagd.

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard:

Op basis van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst worden deze gegevens minimaal 15 jaar bewaard na afsluiting van de begeleiding. U heeft recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

Verwerking en verstrekking persoonsgegevens
Uw verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij binnen ons audiciensbedrijf. Buiten ons bedrijf worden ze zonder uw toestemming niet gebruikt. Hierop gelden een aantal uitzonderingen:

Uitwisseling van gegevens met gezondheidsinstanties; Dit wordt gedaan om u (medische) diensten te kunnen.

Indien wij wettelijk verplicht worden uw gegevens aan derden te leveren (denk aan een overheidsinstantie dat hiertoe bevoegd is).

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

Uw gegevens kunnen door derden verwerkt worden (voorbeeld is de leverancier van onze software) Dergelijke bedrijven zijn op hun beurt ook weer gehouden de wettelijke bepalingen betreffende de privacy.

Aansprakelijkheid
Alle mederwerkers van Hoorservice Schram gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens om en hebben geheimhoudingsplicht. We beveiligen uw gegevens zo goed mogelijk. We kunnen echter niet garanderen dat onze databases, website en correspondenties volkomen veilig zijn. Het sturen van persoonsgegevens is derhalve voor uw risico. Voor onbevoegde toegang tot en gebruik van onze databases zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk, evenals voor schade die daaruit voortkomt.

Opvragen, aanpassen en verwijderen persoonsgegevens
Naast de verplichtingen die wij hebben ten aanzien van uw persoonsgegevens, heeft u het recht deze gegevens op te vragen en aan te passen. U kunt dit ten allen tijden doen. U heeft ook het recht persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. Hierbij is de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst leidend.

Een verzoek tot opvragen, aanpassen of verwijderen van uw gegevens kunt u doen door met ons contact op te nemen. Een dergelijk verzoek moet ondersteund worden door voldoende, legitiem bewijs van uw identiteit. Kosten die door ons gemaakt moeten worden om aan het verzoek te voldoen kunnen wij volgens de wettelijk toegestane bedragen bij u in rekening brengen.

Aanpassingen privacybeleid
Het kan voorkomen dat wij het privacybeleid zullen aanpassen. Dit zal via onze website kenbaar gemaakt worden.

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op!