Werkwijze

Eerste gesprek 

In een eerste gesprek (intake) informeren wij u vrijblijvend over het aanbod van hoortoestellen en maakt u samen met ons een keuze voor een hoortoestel dat bij u past. Hierbij kijken we eerst naar uw gehoorverlies. Mogelijk is er al een hoortest gedaan bij een KNO-arts of een Audiologisch Centrum. Zo niet, dan doen wij deze test.
Afhankelijk van uw ziektekosten verzekering en uw gehoorverlies moet u eerst naar de huisarts en KNO-arts of audiologisch centrum. Bij enige twijfel adviseren wij u ook om toch naar de KNO-arts te gaan.

Wij nemen het resultaat met u door en bespreken in welke situaties u de meeste moeite heeft met horen en verstaan. U kunt aangeven waar en in welke mate u verbetering wenst. Aspecten als onzichtbaarheid, gebruikersgemak, comfort en kosten (inclusief mogelijke vergoeding door uw zorgverzekeraar) komen ook in dit gesprek aan bod. In overleg met u komen wij uiteindelijk tot een keuze van een hoortoesteltype.
Uit dit gesprek kan ook naar voren komen dat u het best geholpen wordt met een combinatie van hoortoestellen en andere hulpmiddelen. De benodigde artikelen worden besteld en als alles aanwezig is, wordt er contact opgenomen voor de aanpassing.

Aanpas periode

Na het eerste gesprek krijgt u door u gekozen hoortoestel vrijblijvend op proef. U ervaart in uw eigen omgeving of het hoortoestel echt voor u geschikt is. Het hoortoestel wordt tijdens de eerste aanpassing zo goed mogelijk afgesteld, aan de hand van de metingen, uw persoonlijke situatie en eventuele ervaringen.
Tijdens een aantal vervolg afspraken stellen wij uw hoortoestel nog beter af op basis van uw luisterervaringen met de hoortoestel(len) die u op proef heeft. Indien nodig worden er meerdere typen hoortoestellen uitgeprobeerd.
In de aanpas periode, maar ook daarbuiten bestaat de mogelijkheid om andere hulpmiddelen dan hoortoestellen uit te proberen.

Aan het einde van de eerste aanpassing wordt de proefbon met u doorgenomen, waarop exact staat wat u meekrijgt, wat de kosten bedragen en wat de vergoeding is van uw ziektekosten verzekering.

De gemiddelde proef met hoortoestellen bedraagt minimaal 8 weken. In deze periode heeft u ruim de tijd om de hoortoestellen uit te proberen.

Afronding aanpas periode

Als u tevreden bent over de hoortoestellen wordt de aanpasperiode afgerond en gaat u over tot aanschaf.
In het afrondingsgesprek nemen wij de afhandeling nogmaals met u door. Wij dienen de rekening van de hoortoestellen direct in bij uw zorgverzekering. Daarnaast krijgt u een rekening van uw eigen bijdrage aan de hoortoestellen. Deze rekening kunt u eventueel nog indienen bij de zorgverzekering om aanspraak te maken op extra vergoeding vanuit een aanvullend pakket.


Natuurlijk eindigt onze zorg voor uw gehoor niet bij deze afspraak. U kunt altijd bij ons terecht voor vragen of onderhoud.

Service en onderhoud

Een hoortoestel wordt meestal intensief gebruikt. U draagt het in weer en wind, bij hitte en kou. Oorsmeer, talg en vocht verstoren de werking. Onderhoud en reiniging zijn dus belangrijk. U kunt bij ons terecht voor verschillende producten om u oorstukjes/hoortoestellen te reinigen en/of desinfecteren. Welk onderhoudsproduct voor uw toestel geschikt is, hangt van het type hoortoestel af.

Is er sprake van een defect, dan kan uw hoortoestel uiteraard gerepareerd worden. Wij proberen deze reparatie zelf zo snel mogelijk uit te voeren. In sommige gevallen moet het toestel naar de fabrikant worden opgestuurd. Meestal is het mogelijk u een ‘leenhoortoestel’ aan te bieden. De garantie van uw hoortoestel gaat in op het moment dat deze wordt gefactureerd. Dit is dus pas na de proeftijd!

Heeft u moeite met het schoonhouden, dan doen wij dit graag voor u. Hoe vaak deze onderhoudsbeurt nodig is, kunt u het beste met uw audicien overleggen. 

Na de proefperiode is het ook mogelijk de instellingen van de hoortoestellen te veranderen. Als u het idee heeft dat het geluid minder is, horen wij dat graag van u. Tijdens een controleafspraak zullen we de hoortoestellen controleren en bijstellen.

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op!